Garantiebepalingen

Ons hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor verwarmde ruimtes.

Aangezien het gaat om houten tafels en meubels, wijzen wij u erop dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50% en de 65%. Hout zal weinig werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte redelijk gelijk blijft. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Een klacht is gegrond als deze NIET veroorzaakt wordt door:

  • onredelijk gebruik
  • gebruik voor commerciĆ«le doeleinden
  • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
  • professioneel gebruik
  • het werken van het hout
  • het kromtrekken van het hout

Ook normale slijtage valt NIET onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten over producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Lees ook onze aankoopvoorwaarden.

Silvijn Wonen: Een leuke gelegenheid om te gaan kopen!